Chúng tôi làm gì?

triết lý của việt phát

luôn làm những việc khó

Tổng Giám Đốc VPIC Việt Phát, Đào Văn Việt đã chia sẻ “Chúng ta cần làm những việc khó, vì nếu làm được thì chẳng ai có thể cạnh tranh nổi”. Đó cũng là triết lý kinh doanh mà VPIC Việt Phát theo đuổi để càng ngày càng hoàn thiện và nâng cao năng lực.

để đi xa hơn

hợp tác để phát triển

VPIC Việt Phát không ngừng làm việc và hợp tác cùng các đối tác hàng đầu thế giới nhằm mở rộng thị trường cũng như thương hiệu VIệt Phát ngày càng vươn xa.

tin mới nhất

Thông tin mới nhất về VPIC Việt Phát.

tin tức