Doanh nghiệp hiểu biết về ETS và thị trường carbon còn hạn chế

Việc giảm phát thải khí nhà kính là một trong những vấn đề cấp bách của thế giới hiện nay. Để đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu, các nước đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu lượng khí nhà kính được thải ra môi trường. Trong đó, Hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải (ETS) và thị trường carbon là một trong những giải pháp được áp dụng rộng rãi trên thế giới. Tuy nhiên, tại Việt Nam, doanh nghiệp hiểu biết về ETS và thị trường carbon còn quá ít. Vì vậy, Chương trình Đối tác chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á (ETP) đã tổ chức hai khóa đào tạo về ETS và thị trường carbon nhằm nâng cao nhận thức và năng lực cho các doanh nghiệp và cơ quan liên quan.

Định giá carbon hiện là cốt lõi trong chiến lược giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

DOANH NGHIỆP ĐÃ THỰC HIỆN KIỂM KHÍ NHÀ KÍNH CÒN THƯA THỚT

Khóa đào tạo thứ nhất diễn ra vào ngày 26 và 27/2/2024 với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành liên quan đến việc thiết lập và vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon và thị trường carbon tại Việt Nam, cùng các tổ chức phát triển, tổ chức tài chính và những bên liên quan khác. Khóa đào tạo này đã giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về ETS và thị trường carbon, từ đó có thể áp dụng các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính một cách hiệu quả.

Ông Björn Fondén – Hiệp hội Giao dịch Phát thải Quốc tế (IETA) chia sẻ về vai trò của thị trường carbon.

ĐỊNH GIÁ CARBON – CÔNG CỤ CỐT LÕI GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH

Một trong những nội dung được đào tạo trong khóa học là định giá carbon. Đây là một công cụ cốt lõi trong việc giảm phát thải khí nhà kính. Định giá carbon là quá trình xác định giá trị của một tấn khí nhà kính được thải ra môi trường. Điều này giúp các doanh nghiệp có thể tính toán chi phí giảm phát thải và đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp.

Để định giá carbon, có hai phương pháp chính được sử dụng là phương pháp giá thị trường và phương pháp chi phí. Phương pháp giá thị trường dựa trên nguyên tắc cung cầu để xác định giá trị của carbon. Trong khi đó, phương pháp chi phí tính toán giá trị của carbon dựa trên chi phí sản xuất và vận hành các công trình giảm phát thải khí nhà kính.

Một trong những ưu điểm của việc định giá carbon là giúp các doanh nghiệp có thể tính toán và dự báo chi phí giảm phát thải khí nhà kính trong tương lai. Điều này giúp họ có thể lập kế hoạch và đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp, từ đó đảm bảo sự bền vững và cạnh tranh của doanh nghiệp.

Ngoài ra, định giá carbon còn giúp tạo ra một thị trường carbon hiệu quả và minh bạch. Việc định giá carbon giúp các doanh nghiệp có thể giao dịch các tín chỉ carbon với nhau, từ đó tạo ra một cơ chế thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính. Đồng thời, việc công bố giá trị carbon cũng giúp tăng tính minh bạch và tin cậy của thị trường này.

Một số quốc gia đã áp dụng thành công hệ thống định giá carbon, trong đó có Trung Quốc, châu Âu và Mỹ. Tại Việt Nam, việc định giá carbon vẫn còn mới mẻ và đang được các doanh nghiệp và cơ quan liên quan nghiên cứu và áp dụng. Vì vậy, việc đào tạo về định giá carbon là rất cần thiết để nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp và cơ quan liên quan.

Kết luận

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng trầm trọng, việc giảm phát thải khí nhà kính là một nhiệm vụ cấp bách của toàn xã hội. Hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải (ETS) và thị trường carbon là một trong những giải pháp hiệu quả để giảm thiểu lượng khí nhà kính được thải ra môi trường. Tuy nhiên, tại Việt Nam, doanh nghiệp hiểu biết về ETS và thị trường carbon còn quá ít. Vì vậy, việc tổ chức các khóa đào tạo như của Chương trình Đối tác chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á (ETP) là rất cần thiết để nâng cao nhận thức và năng lực cho các doanh nghiệp và cơ quan liên quan. Đồng thời, việc áp dụng công cụ định giá carbon sẽ giúp các doanh nghiệp tính toán và dự báo chi phí giảm phát thải khí nhà kính một cách hiệu quả, từ đó đảm bảo sự bền vững và cạnh tranh của doanh nghiệp.

 

Theo vneconomy.vn

Bài viết liên quan

Gọi +84 345 909 909