Giường 1 tay quay 2 chức năng ( DNH – 1T – 00C )

25,000,000 

Mã sản phẩm: DNH – 1T – 00C

Nâng, hạ phần lưng từ 0° đến 70° (±5%)

Nâng, hạ kết hợp phần lưng và phần chân ; có cơ cấu chuyển đổi chức năng.

Gọi +84 345 909 909