Giường 2 tay quay 3 chức năng (DNH – 2T – 00B)

26,900,000 

Mã sản phẩm: DNH – 2T – 00B

Nâng, hạ phần lưng từ 0° đến 70° (±5%)

Nâng, hạ kết hợp phần lưng và phần chân ; có cơ cấu chuyển đổi chức năng.

Nâng, hạ chiều cao từ 400mm đến 750mm (±5%)

Gọi +84 345 909 909