GIƯỜNG ĐIỆN MIOLET II 3 MÔ TƠ

60,000,000 

Nâng, hạ phần lưng từ 0° đến 70° (±5%)

Nâng, hạ phần chân từ 0° đến 22° (±5%)

Nâng, hạ kết hợp phần đầu, lưng và chân cùng lúc

Nâng, hạ chiều cao từ 250mm đến 590mm (±5%)

 

Gọi +84 345 909 909